global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ MAIL DANANG

                                       
CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL DANANG
KHỐI ĐẢNG
BT Đảng ủy, CT HĐND Trần Đình Nhơn 0905053188 nhontd
PBT TT Đảng ủy Đặng Quang Hùng 0905778629 hungdq
PCT HĐND Đặng Thị Hội An 0905737097 andth
VP Đảng ủy Nguyễn Thị Xuân 0935040457 xuannt
CT tuyên giáo Nguyễn Thị Phượng 0935487285 phuongnt
CT kiểm tra Đảng Nguyễn Anh Tú 0905383814 tuna
KHỐI UBND
Chủ tịch UBND Ngô Ngọc Trúc 0905707696 trucnn
PCT UBND Đặng Quốc Tuấn 0977191117 tuandq
PCT UBND Nguyễn Thị Vân 0905156294 vannt7
NỘI CHÍNH
Trưởng công an Trần Kiều Vinh 0982232159 vinhtk
Phó trưởng công an Nguyễn Viết Dũng 0983177847 dungnv1
Phó trưởng công an Nguyễn Phú Phục 0905995157 phucnp
Xã đội trưởng Đặng Tiến 0905060004 tiend
Xã đội phó Võ Minh Phước 0935136990 phuocvm
Xã đội phó Nguyễn Phú Thơ 0905231400 thonp
VĂN PHÒNG
Văn phòng – Thống kê Nguyễn Văn Cư 0905455196 cunv
Văn phòng – Thống kê Phan Minh Phát 0906588864 phatpm
Văn phòng – Thống kê Nguyễn Thị Kim Hoa 01686121027 hoantk3
Văn phòng – Thống kê Phạm Tấn Sang 0905151597 sangpt
Văn thư – Lưu trữ Lê Thị Liễu 0906352247 lieult2
TÀI CHÍNH
Tài chính – Kế toán Nguyễn Phú Dũng 0905177867 dungnp1
Tài chính – Kế toán Nguyễn Thị Ánh Hoa 0905215255 hoanta1
Thủ quỹ Ngô Thị Nga 0935892941 ngant7
ĐỊA CHÍNH-XÂY DỰNG
Địa chính – Xây dựng Nguyễn Đức Hưng 0905404674 hungnd9
Địa chính – Xây dựng Nguyễn Phú Minh 0934857911 minhnp
Giao thông – Thủy lợi Nguyễn Tấn Cường 0934779978 cuongnt3
VĂN HÓA – THÔNG TIN
Đài truyền thanh Lê Thị Hạnh 0988982862 hanhlt
Văn hóa – Thông tin Nguyễn Duy Tân 0905016911 tannd3
LĐTB&XH; XĐ-GN
LĐTB và xã hội Nguyễn Văn Hiền 0935508644 hiennv2
Xóa đói – Giảm nghèo Phạm Thị Cúc Thúy 01282782800 thuyptc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
Tư pháp Nguyễn Thị Tuyến 0905511604 tuyennt2
Hộ tịch Lê Duy Nghĩa 0935474899 nghiald
Tiếp nhận & trả kết quả Nguyễn Thanh Hảo 0905905438 hoatt1
Đóng dấu Nguyễn Thị Nga 01216583678 ngant6
KHỐI MẶT TRẬN VÀ HỘI ĐOÀN THỂ
Chủ tịch UBMTTQVN Ngô Ngọc Hải 0935965293 hainn2
PCT UBMTTQVN Nguyễn Thị Kim Yến 0934938001
 
yenntk
PCT UBMTTQVN Đặng Văn Minh 0905096543 minhdv
HỘI CỰU CHIẾN BINH
CT Hội cựu chiến binh Trần Đình Thuyên 0905624799 thuyentd
PCT Hội CCB Phạm Điệp 01678799179 diepp
HỘI NÔNG DÂN
CT Hội Nông dân Đặng Văn Quang 0905202317 quangdv3
PCT Hội nông dân Đặng Xuân 0905629019 xuand
HỘI PHỤ NỮ
CT Hội phụ nữ Hồ Thị Lai 01282776399 laiht1
PCT Hội phụ nữ Lê Thị Hồng Hải    
ĐOÀN THANH NIÊN
BT Đoàn thanh niên Nguyễn Quang Tuyến 0932651425 tuyennq
PBT Đoàn thanh niên Lê Văn Lưu 0931942761 luulv
CÁC NGÀNH KHÁC
CT Hội người cao tuổi Nguyễn Thị Hương 0126319606 huongnt
Thanh tra nhân dân Nguyễn Văn Tín 0905776906 tinnv
Tiếp nhận ĐT và giải quyết KHTC Phạm Thị Liễu 0943410352 lieupt
Chủ tịch Hội CTĐ Nguyễn Công Tùng 0934773011 tunngnc
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN